สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
6
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติคคอนกรีต สายบ้านวังหิน - บ้านลานกระบือ หมู่3-9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:194)(29 ก.ค. 58)
เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายเด่นนกแต้ หมู่ 1 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:190)(29 ก.ค. 58)
เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายเขาโด่ หมู่ 9 บ้านลานกระบือใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:201)(29 ก.ค. 58)
ประกาศ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ดู:189)(29 ก.ค. 58)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ดู:111)(29 ก.ค. 58)