สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
6
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน (ดู:35)(07 ต.ค. 58)
ประมูลจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู:38)(07 ต.ค. 58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู:31)(07 ต.ค. 58)
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ดู:30)(07 ต.ค. 58)
เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศใช้แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๙ (ดู:29)(07 ต.ค. 58)