สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
19
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู:9)(24 ก.ค. 57)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู:19)(24 ก.ค. 57)
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 351 รายการ (ดู:52)(23 ก.ค. 57)
ประชาสัมพันธ์ Facebook เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ดู:38)(23 ก.ค. 57)
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปสร้างบ้านให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจนตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:38)(23 ก.ค. 57)