สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
20
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
สภาเทศบาลตำบลศรีนคร พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 (ดู:8)(02 ก.ย. 57)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:4)(02 ก.ย. 57)
ประกาศสอบราคา (ดู:8)(02 ก.ย. 57)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) จำนวน 4 โครงการ ในเขตอำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมืองสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:18)(02 ก.ย. 57)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) จำนวน 5 โครงการ ในเขตอำเภอเมือง อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:16)(02 ก.ย. 57)