สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
21
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ดู:16)(03 ก.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ดู:24)(03 ก.ค. 58)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง บริเวณที่ของสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:20)(03 ก.ค. 58)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู:23)(03 ก.ค. 58)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างรั้ว คสล. (ดู:20)(03 ก.ค. 58)