สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
6
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ร่วมสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ" (ดู:36)(28 ส.ค. 58)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๕ (พร้อมครุภัณฑ์ ตามแบบที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:36)(28 ส.ค. 58)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) (ดู:49)(28 ส.ค. 58)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) (ครั้งที่๒) (ดู:46)(28 ส.ค. 58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7,11,12,13 ตำบลกง จำนวน 19 สาย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:49)(27 ส.ค. 58)