สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
22
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ (ดู:7)(02 เม.ย. 58)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู:4)(02 เม.ย. 58)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอิกส์ (E-Auction) (ดู:7)(02 เม.ย. 58)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ดู:6)(02 เม.ย. 58)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านบางคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว (ดู:7)(02 เม.ย. 58)