สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
20
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ดู:34)(30 ก.ย. 57)
เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเตียงคำ อานแดง - บ้านนายคำตา โพธิ์ศรีขาม หมู่ 4 บ้านลานกระบือ ตำบลตลิ่งชัน (ดู:493)(26 ก.ย. 57)
เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ดู:886)(26 ก.ย. 57)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู:137)(26 ก.ย. 57)
สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (ดู:110)(25 ก.ย. 57)