สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 23 เมษายน 52
23
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง จะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 608.45 KB]

โดย:   สถจ.สุโขทัย
วันที่ 04 ก.ย. 56

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ (ดู:29)(27 พ.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:25)(27 พ.ค. 58)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ (ดู:29)(27 พ.ค. 58)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ (ดู:35)(27 พ.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาลูกจ้างต่างประเทศ ตามโครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน (ดู:25)(27 พ.ค. 58)